• گزارش سمینار مذاکره و متقاعد سازی در شرایط بحران

    یکشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۷ سمینار مذاکره و متقاعدسازی راس ساعت ۱۷ در تالار مخابرات برگزار شد. در این س ...

  • نمایش پست های بیشتر