آبان ۲۵, ۱۳۹۷

با لبخند پاسخگوی شما هستیم : ۳۶۳۸۳۱۰۱-۰۷۱
  • اگر مدیر بد اخلاقی باشید

    به نظر شمابهترین راه برای اینکه یک کار را کارمندتان بسپارید چیست؟ ظاهرا هر کس برای این سوال جواب های متفا ...

    به نظر شمابهترین راه برای اینکه یک کار را کارمندتان بسپارید چیست؟ ظاهرا هر کس برای این سوال جواب های متفاوتی داردو بعضی ها مدیریت را چیزی می دانند که کار را به دیگران اعمال کنند نه کاری که با دیگران ا ...

    ادامه مطلب