آذر ۱۹, ۱۳۹۷

با لبخند پاسخگوی شما هستیم : ۳۶۳۸۳۱۰۱-۰۷۱
  • اگر مدیر مهربانی باشید

    مدیران مهربان چگونه هستند؟ بعضی مدیران هم مهربان هستند و بر این باورند که مدیریت فقط از پس یک فرد مهربان ...

    مدیران مهربان چگونه هستند؟ بعضی مدیران هم مهربان هستند و بر این باورند که مدیریت فقط از پس یک فرد مهربان بر می آید. این گونه افراد فرض را بر این می گذارند که مردم ذاتا مایل اند کار خود را به خوبی انجا ...

    ادامه مطلب